Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Konkurs literacki „Barwy miłości”

Młodzieżowa Rada Miasta ogłosiła walentynkowy konkurs literacki dla uczniów szkół średnich. Gorąco zachęcamy uczniów ZSZ 1 do udziału w konkursie. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języka polskiego.

Regulamin Konkursu Literackiego

pt. ,,Barwy Miłości”

 1. USTALENIA WSTĘPNE
 • 1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Miasta Elbląg.
 • 2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców oraz rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego;
 • 3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i uczniów szkół średnich w Elblągu.
 • 4.1. Konkurs odbywa się w dowolnej formie literackiej z zakresu liryki lub epiki lub dramatu.
 1. Konkurs nagradzany będzie w dwóch grupach wiekowych – uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.
 • 5.1. Autorzy trzech najlepszych prac, w każdej grupie wiekowej, otrzymają nagrody.
 1. Wszystkie prace wezmą udział w plebiscycie publiczności na najlepszą pracę. Autor zwycięskiej pracy otrzyma Nagrodę Grand Prix Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg w postaci bonu w kwocie 300 zł.
 • 6. Wszystkie prace zostaną opublikowane na Facebooku na stronie Młodzieżowej Rady Miasta
 • 7. Organizator zastrzega sobie prawa do rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
 1. ZASADY KONKURSU
 • 8. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać będzie do 05.02.2021 r. Ostateczny termin dostarczania prac do 05.02.2021 r. Obrady komisji odbędą się 08.02.2021 r.

 

 • 9.1. Do konkursu przyjmowane są prace:
 1. a) autorskie,
 2. b) w formie skanu elektronicznego,
 3. c) napisane w języku polskim,
 4. d) o tematyce miłosnej,

UWAGA!

Teksty nie mogą naruszać zasad kultury języka polskiego, nie mogą również zawierać treści obraźliwych i dyskryminujących.

 

 • 9.2. Praca powinna być napisana na komputerze i odręcznie podpisana na każdej stronie przez autora. Strony powinny być ponumerowane.

 III. DOSTARCZANIE PRAC

 • 10. Prace należy dostarczać elektronicznie na adres e-mailowy: mrm.elblag.konkurs@gmail.com
 • 11. W przypadku niepełnoletnich uczestników należy również dostarczyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie.

 1. SPOSÓB OCENY PRAC
 • 14. Prace oceniane są przez członków jury.

 W skład jury wchodzi 4 radnych Młodzieżowej Rady Miasta oraz opiekun rady. Przewodniczącym Jury jest radny Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg.

 • 15. Prace podlegają ocenie:
 1. a) formalnej,
 2. b) merytorycznej: zgodność z tematem, sposób realizacji tematu, pomysłowość, język.
 • 16. Proces oceniania prac jest tajny.
 • 17. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 15.02.2021 r. – tuż po Walentynkach na stronie Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg. Uczestnicy otrzymają również informację na wskazany adres e-mail, z którego zostały wysłane prace.
 1. NAGRODY
 • 19. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac w kategorii szkoły podstawowe i w kategorii szkoły średnie oraz autorowi pracy najlepiej ocenianej przez internautów.
 • 20.1. Nagrody pieniężne będą przekazywane w formie kart podarunkowych do sklepów sieci Empik.
 1. Wysokość nagród:

I miejsce- 200zł

II miejsce-100 zł

III miejsce- 50 zł

 1. Nagroda Grand Prix Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg to karta podarunkowa o wartości 300zł.
 2. Nagroda Grand Prix może zostać przyznana równocześnie z innymi nagrodami.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 • 21. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 • 22. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu, zostaną udostępnione publicznie wraz z pracą.
 • 23. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z potwierdzeniem samodzielnego sporządzenia pracy oraz ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.