Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Pożegnanie klasy 4T

W dniu dzisiejszym pożegnaliśmy absolwentów klasy 4T.

W uroczystości ze względu na reżim sanitarny  wzięli udział: Dyrekcja,
Uczniowie, Wychowawczyni klasy – p. Katarzyna Tałaj i nieliczni goście – przedstawiciele Straży Granicznej kpt. Jerzy Gutowski i pan Jarosław Stachowicz oraz przedstawiciel firmy GE – pan Krystian Skowroński.

Pani Dyrektor wraz z Wychowawczynią wręczyły czwartoklasistom świadectwa ukończenia szkoły, nagrody za najwyższe wyniki w nauce, wyróżnienia za pełnione funkcje oraz za inne osiągnięcia.

Przedstawiciele Straży Granicznej oraz firmy GE nagrodzili     wyróżniających się mechaników oraz odlewników.

Na koniec głos zabrała przedstawicielka absolwentów Alicja Szulecka, która w imieniu kończących szkołę Uczniów – podziękowała wszystkim nauczycielom za opiekę, wsparcie i wiedzę zdobytą w czasie czterech lat.