Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

EGZAMINY ZAWODOWE

EGZAMINY

POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA CZERWIEC 2022

 

Uczeń klasy trzeciej, aby ukończyć Branżową Szkołę I Stopnia musi przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin składa się z dwóch części:

1.CZĘŚĆ PISEMNA

– 40 pytań,

– trwa 60 minut w wersji elektronicznej (nie ma papierowych arkuszy)

– należy uzyskać 50% poprawnych odpowiedzi ,aby zaliczyć egzamin

oficjalne wyniki 31.08.2022

 

02.06.2022 – ZSZ nr1

egzamin

klasa

godzina*

sala

MOT.02

3B/eps, 3I/eps

8.30

18, 24, 37, 39

MOT.05

3A, 3F

10.30

24, 37, 39

MOT.03

3B/lak, 3H/lak

10.30

18

MEC.05

3C, 3G

12.30

18, 24, 37, 39

TDR.01

3E/ km, 3H/ km

14.30

24, 39

06.06.2022 – ZSZ nr1

ELE.02

3E/ ele, 3I/ ele

8.30

18, 37

         

*należy przyjść 30 minut przed wyznaczoną godziną z dowodem osobistym

 

2.CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

– trwa od 120 minut do 150 minut w zależności od kwalifikacji

– należy wykonać zadanie na co najmniej na 75% aby zaliczyć egzamin

– wyniki oficjalne 31.08.2022

 

01.06.2022 – ZSZ nr1

egzamin

klasa

godzina*

sala

TDR.01

3E/ km, 3H/ km

9.00

33, 34

03-07.06.2022

MOT.03

3B/ lak, 3H/ lak

8.00/12.30

u pracodawców

 

Egzaminy w pozostałych kwalifikacjach w zakresie części praktycznej odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu
ul. Bema 54. Należy przyjść 30 minut przed wyznaczonym czasem w odzieży roboczej z dowodem osobistym.

Każdy uczeń ma wyznaczony indywidualny termin. Informacja została przekazana przez dziennik (do ucznia i rodzica) oraz przez wychowawców klas.