Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Matura 2022 – Życzymy „połamania pióra”!

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się egzaminy maturalne. W środę 4 maja abiturienci przystępują do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym, a 5 maja napiszą egzamin maturalny z matematyki, także na poziomie podstawowym. Potem przyjdzie czas na język obcy nowożytny, w przypadku naszych maturzystów będzie to język angielski.  Zaliczenie egzaminów na poziomie podstawowym jest konieczne, by zdać maturę 2022. 


Mamy nadzieję, że wszyscy nasi absolwenci przystępujący do egzaminu dojrzałości osiągną sukces.
Życzymy w całego serca POWODZENIA, trzymamy za Was kciuki!