Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Uwaga! Harmonogram egzaminów poprawkowych – sierpień 2022.

Harmonogram egzaminów poprawkowych – sierpień 2022

przedmiot

zdający z klas

data, godzina

gabinet

komisja egzaminacyjna

Pracownia środków transportu

3h

 

29.08.2022

9:00

6

Lucyna Puźmirowska

Marta Mirecka

Język polski

1c, 1d, 1e, 2d , 2e, 3h, 3i

 

25.08.2022

8:00

25

Anita Karmowska

Elżbieta Werner

Budowa pojazdów samochodowych

3b

26.08.2022

10:00

3-4

Anita Karmowska

Radosław Dmowski

Język angielski

1a, 1c

29.08.2022

10:00

6

Lucyna Puźmirowska

Marta Mirecka

Język angielski zawodowy

3e

 

29.08.2022

10:00

6

Lucyna Puźmirowska

Marta Mirecka

Język niemiecki  

1e, 2d, 2e

 

25.08.2022

8:00

24

Lucyna Puźmirowska

Alicja Przyborowska

Podstawy konstrukcji maszyn  

1a

26.08.2022

10:00

37

Anita Karmowska

Michał Pozarzycki

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

1d, 1e

 

26.08.2022

9:00

21

Lucyna Puźmirowska

Anna Orszewska