Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Uwaga! Wydawanie laptopów w ramach „Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

        Prezydent Miasta Elbląg – Witold Wróblewski rozpoczyna wydawanie laptopów dla mieszkańców Elbląga – uczniów szkół podstawowych i średnich, będących dziećmi, wnukami lub prawnukami byłych pracowników PPGR. 

Sprzęt został zakupiony w ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.