Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

W hołdzie Sybirakom

W sobotę 17 września 2022r. na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Agrykola, pod Krzyżem Katyńskim odbyła się uroczystość obchodów 83 rocznicy agresji ZSRR na Polskę.  W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich, służb mundurowych, dzieci i młodzież z elbląskich placówek oświatowych, a przede wszystkim Sybiracy, którzy jako dzieci zesłani zostali wraz z rodzinami w głąb Związku Radzieckiego. Po przemówieniach okolicznościowych odbył się Apel Poległych zakończony salwą honorową ku czci ofiar sowieckiego reżimu

Naszą szkołę podczas uroczystości reprezentował Poczet Sztandarowy Branżowej Szkoły I Stopnia im. Sybiraków.