Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Sybiracy! Pamiętamy!

W piątek 15 września 2023r. uczniowie klasy 1e wraz z wychowawczynią p. Agnieszką Spichą wzięli udział w wycieczce do Gdańska zorganizowanej przez Związek Sybiraków w Elblągu. Uczniowie zostali zaproszeni na prapremierę spektaklu pod tytułem „Ślady”.

„Ślady” Antoniego Filipkowskiego są przypomnieniem ludzi, którzy wrócili z Sybiru, którzy spisali swoje wspomnienia po latach. Ich słowami, na podstawie ich wspomnień, został zbudowany scenariusz, który omawia całą ich drogę od momentu aresztowania do powrotu z Sybiru. Wiadomo, część z nich nie wróciła, ale też były takie osoby, które urodziły się w transporcie.