Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Praktyki zawodowe w Czechach

Grupa 20 uczniów naszej szkoły rozpoczęła miesięczne staże zawodowe w ramach projektu unijnego ,,Młodzi zawodowcy na europejskim rynku pracy” realizowanego w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w Ostrawie w Czechach.

Pierwszego dnia uczniowie pod opieką mentora udali się do zakładów pracy, w których realizować będą praktyki. Młodzież zapoznała się z pracodawcami oraz przyswoiła regulaminy poszczególnych placówek.

Po południu był czas na lepsze poznanie okolicy. Uczniowie wraz z opiekunami wybrali się na spacer do lasu. Ostrawa przywitała ich wiosenną pogodą. 

Wieczorem niektórzy znaleźli jeszcze czas i siłę na trening w siłowni.