Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

FERIE Z „Lepszym w zawodzie-…”

 

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr1 w Elblągu podczas tegorocznych ferii zimowych realizują szkolenia zawodowe w ramach projektu „Lepszy w zawodzie -dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek do potrzeb lokalnego rynku pracy”. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego operatorzy obrabiarek skrawających brali udział w kursie „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG”, a w Zespole Szkół Zawodowych nr1, uczniowie kierunku technik odlewnik zmagali się z zagadnieniami dotyczącymi „Dokumentacji odlewniczej i proces wykonywania odlewów.”