Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

REKRUTACJA

Rekrutacja do klas pierwszych 

na rok szkolny 2020/2021

odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez

Elektroniczną Platformę Edukacyjną    http://eped.pl      

Procedura rekrutacji:

  1. złożenie wniosku elektronicznego
  2. wydrukowanie wniosku, złożenie podpisu przez ucznia, rodziców/opiekunów
  3. dostarczenie podania tylko do szkoły pierwszego wyboru 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI

 

REGULAMIN REKRUTACJI ZSZ nr 1 – rok szkolny 2020/2021

 

Badania profilaktyczne kandydatów i uczniów

przeprowadzane będą

w piątki w godzinach  od 14.00 do 18.00

Wskazana jest rejestracja telefoniczna

nr tel. 55 641 20 05

Centrum Medycyny Pracy 

ul. Pestalozziego 6a, 82-300 Elbląg