Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Zastępstwa

Ze względu na ciągłe zmiany spowodowane nieobecnością wielu nauczycieli proszę sprawdzać zastępstwa w dzienniku elektronicznym.