Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Mechanik pojazdów samochodowych

 


OPIS ZAWODU

Na uzyskanie kwalifikacjizawodowych mechanika pojazdów samochodowych składa się z jednej strony umiejętność wykorzystania wiedzy ogólnotechnicznej umożliwiającej zrozumienie budowy i zasad działania pojazdów oraz procesów technologicznych ich wytwarzania, obsługiwania i naprawiania, z drugiej strony znajomość warunków i sposobów eksploatacji pojazdów. W procesie produkcji mechanik pojazdów samochodowych uczestniczy we wszystkich etapach procesu technologicznego, w których znajomość budowy i eksploatacji pojazdów decyduje o poprawności wykonania danych operacji. Należy do nich przede wszystkim operacje monterskie oraz czynności kontrolno – odbiorcze.

W wyniku przeprowadzonego procesu kształcenia zawodowego przyszły absolwent nauczy się:

 • prawidłowo przeprowadzać wszystkie operacje obsługowe, naprawcze; diagnostyczne i regulacyjne pojazdów samochodowych
 • przeprowadzać próby pojazdów i poszczególnych ich zespołów po naprawie
 • ustalać przyczyny i niesprawności w działaniu poszczególnych zespołów;
 • układów i mechanizmów pojazdów za pomocą przyrządów diagnostycznych
 • przeprowadzać weryfikację części za pomocą odpowiednich przyrządów
 • ustalać stan techniczny pojazdu i jego zespołów
 • orientacyjnie ustalać potrzeby materiałowe i części zamienne do naprawy
 • obsługi i eksploatacji pojazdów małych gospodarstw samochodowych
 • określać zużycie paliwa, olejów i smarów oraz ogumienia
 • przeprowadzać konserwację pojazdów samochodowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zabezpieczenia przeciwkorozyjne
 • czytać rysunki techniczne i schematy montażowe oraz posługiwać się instrukcjami obsługowymi i naprawczymi, a także poradnikami i literaturą fachową
 • samodzielnie wykonywać proste szkice części maszyn
 • planować proste procesy technologiczne
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach przy pracy oraz posługiwać się typowym sprzętem przeciwpożarowym.