Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Elektryk

 

Zadania zawodowe elektryka to: 

1. Montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2. Wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3. Oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
po montażu na podstawie pomiarów;
4. Montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
5. Montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciw porażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.
Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym
z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych

Elektryk może znaleźć zatrudnienie:

  • w elektrowniach, zakładach energetycznych, na kolei,
  • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
  • w zakładach usługowych i naprawczych sprzętu gospodarstwa domowego,
  • w warsztatach samochodowych,
  • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
  • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe i komputerowe,
  • w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne)

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 w Elblągu, Barbara Iwona Ciechorska, w maju bieżącego roku, podpisała porozumienia o współpracy z Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. reprezentowanym przez prezesa Henryka Wroniaka oraz z Tramwajami Elbląskimi Sp. z o.o. reprezentowanymi przez Dyrektora Andrzeja Sawickiego.

Inicjatywa współpracy powstała z zapotrzebowania, jakie było zgłaszane od elbląskich pracodawców na absolwentów kierunku elektryk. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 oraz zakłady pracy uznając wspólne korzyści wynikające z przygotowania zawodowego i nauki zawodu młodzieży kształcącej się w zawodzie ELEKTRYK, postanowiły podpisać w/w porozumienie, gdzie podkreślono rolę szkoły i zakładu pracy jako uzupełniające się nawzajem podmioty odpowiedzialne za stworzenie optymalnych warunków dla efektywnego kształcenia kadr na potrzeby współczesnego rynku pracy, a także budowanie relacji służących wymianie doświadczeń między nauczycielami a specjalistami zatrudnionymi w zakładzie pracy.

Działanie to korzystnie wpłynie na rozwój kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów szkoły, a tym samym na pozycję ekonomiczną, społeczną  i gospodarczą  zakładu, który świadomie włącza się w planowanie, organizowanie, realizację procesu przygotowania pracowników dla zaspokojenia potrzeb rozwojowych.