Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Oferta edukacyjna 2022/2023

   

 
 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu zawsze charakteryzował się wrażliwością na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy.
Naszych absolwentów spotkać można we wszystkich elbląskich podmiotach gospodarczych, gdzie pełnią różnorodne funkcje – od szeregowych pracowników, poprzez kierowników i szefów służb technicznych
oraz marketingowych na terenie przedsiębiorstw,
po właścicieli małych zakładów i dużych znanych firm.
 
Na rok szkolny 2022/2023 proponujemy kształcenie
w następujących zawodach:

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH absolwent obsługuje i naprawia pojazdy samochodowe, wyposażenie elektryczne, zna przepisy ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami oraz przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH absolwent diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem, układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz  instaluje i uruchamia elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizujące. 

LAKIERNIK SAMOCHODOWY absolwent rozpoznaje uszkodzenia i naprawia wady powłok lakierniczych, oczyszcza i zabezpiecza samochód przed korozją.

BLACHARZ SAMOCHODOWY absolwent przygotowuje pojazdy do naprawy i naprawia lub wymienia uszkodzone elementy nadwozia.

ELEKTRYK absolwent montuje, uruchamia oraz ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonuje instalacje elektryczne.

KIEROWCA–MECHANIK absolwent obsługuje środki transportu drogowego, naprawia pojazdy samochodowe, dba o bezpieczny transport ludzi i towarów.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH absolwent obsługuje nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem, zarówno maszyny sterowane numerycznie, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.

MODELARZ ODLEWNICZY absolwent wykonuje formy metalowe i kontroluje jakość ich wykonania, konserwuje i naprawia oprzyrządowanie odlewnicze.

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH absolwent wykonuje formy odlewnicze i odlewy, obsługuje maszyny i urządzenia do topienia stopów metali. (nowy kierunek)

  MECHATRONIK absolwent naprawia i konserwuje urządzenia i systemy mechatroniczne, wykonuje montaż elementów, urządzeń i podzespołów m.in. mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych.  (nowy kierunek)

ELEKTROMECHANIK wykonuje prace związane z wytwarzaniem, obsługą naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów sterujących ich pracą. Wykonuje, konserwuje, sprawdza i przystosowuje instalacje przyłączające maszyny i urządzenia do sieci elektroenergetycznej. (nowy kierunek)

MONTER JACHTÓW I ŁODZI wykonuje od podstaw jachty żaglowe lub motorowe. Zajmuje się zabudową wnętrz jachtów żaglowych i motorowych. Przeprowadza generalne remonty jachtów oraz naprawy wnętrz i kadłubów. (nowy kierunek)

MONTER BUDOWNICTWA WODNEGO wykonuje roboty związane z regulacją cieków naturalnych, budową  konserwacją, eksploatacją oraz remontami urządzeń wodnych. (nowy kierunek)

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (na podbudowie BSIS o kierunku mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych)

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO (na podbudowie BSIS o kierunku kierowca mechanik)

TECHNIK ELEKTRYK (na podbudowie BSIS o kierunku elektryk)

TECHNIK MECHANIK (na podbudowie BSIS o kierunku operator obrabiarek skrawających)