Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Oferta edukacyjna 2021/2022

   

 
 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu zawsze charakteryzował się wrażliwością na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy.
Naszych absolwentów spotkać można we wszystkich elbląskich podmiotach gospodarczych, gdzie pełnią różnorodne funkcje – od szeregowych pracowników, poprzez kierowników i szefów służb technicznych
oraz marketingowych na terenie przedsiębiorstw,
po właścicieli małych zakładów i dużych znanych firm.
 
Na rok szkolny 2021/2022 proponujemy kształcenie
w następujących zawodach:

 

TECHNIKUM 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH absolwent zna działanie i budowę pojazdów, najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji.

TECHNIK ODLEWNIK przygotowuje, projektuje i nadzoruje proces powstawania odlewów.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH absolwent obsługuje i naprawia pojazdy samochodowe, wyposażenie elektryczne, zna przepisy ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami oraz przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH absolwent diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem, układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz  instaluje i uruchamia elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizujące. 

LAKIERNIK SAMOCHODOWY absolwent rozpoznaje uszkodzenia i naprawia wady powłok lakierniczych, oczyszcza i zabezpiecza samochód przed korozją.

BLACHARZ SAMOCHODOWY absolwent przygotowuje pojazdy do naprawy i naprawia lub wymienia uszkodzone elementy nadwozia.

ELEKTRYK absolwent montuje, uruchamia oraz ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonuje instalacje elektryczne.

KIEROWCA–MECHANIK absolwent obsługuje środki transportu drogowego, naprawia pojazdy samochodowe, dba o bezpieczny transport ludzi i towarów.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH absolwent obsługuje nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem, zarówno maszyny sterowane numerycznie, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.

MODELARZ ODLEWNICZY absolwent wykonuje formy metalowe i kontroluje jakość ich wykonania, konserwuje i naprawia oprzyrządowanie odlewnicze.

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH absolwent wykonuje formy odlewnicze i odlewy, obsługuje maszyny i urządzenia do topienia stopów metali. (nowy kierunek)

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoły:

 

Oferta edukacyjna ZSZ nr 1 na rok szkolny  2021/2022.