Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Harmonogram rekrutacji 2021/2022

 

lp.

Rodzaj czynności

termin

1.        

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

17 maja – 24 czerwca 2021

2.        

Złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

25 czerwca – 14 lipca 2021

3.        

Złożenie oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

25 czerwca – 14 lipca 2021

4.        

Wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

17 maja – 26 lipca 2021

5.        

 

Ogłoszenie przez szkołę listy uczniów przyjętych do szkoły

2 sierpnia 2021,    godz. 14:00

Rekrutacja uzupełniająca:

3- 5 sierpnia 2021 – złożenie wniosku ( w tym zmiana wniosku) o przyjecie do szkoły ponadpodstawowej wraz z          dokumentami.

5 sierpnia 2021 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

16 sierpnia 2021– podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

3-13 sierpnia 2021 – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie.