Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

lp.

Rodzaj czynności

termin

1.        

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

16 maja – 21 czerwca 2022

2.        

Złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

24 czerwca – 22 lipca 2022 do godz.14.00

3.        

Złożenie oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

24 czerwca – 22 lipca 2022 do godz.14.00

4.        

Wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

16 maja – 21 lipca 2022

5.        

 

Ogłoszenie przez szkołę listy uczniów przyjętych do szkoły

25 lipca 2022,    godz. 14:00

Rekrutacja uzupełniająca:

3- 5 sierpnia 2022 – złożenie wniosku ( w tym zmiana wniosku) o przyjecie do szkoły ponadpodstawowej wraz z          dokumentami.

5 sierpnia 2022– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

16 sierpnia 2022– podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

3-13 sierpnia 2022– wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie.