Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

Harmonogram rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia

 

lp.

Rodzaj czynności

termin

1.        

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

16 maja – 21 czerwca 2022

2.        

Złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

24 czerwca – 22 lipca 2022 do godz.14.00

3.        

Złożenie oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

24 czerwca – 22 lipca 2022 do godz.14.00

4.        

Wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

16 maja – 21 lipca 2022

5.        

 

Ogłoszenie przez szkołę listy uczniów przyjętych do szkoły

25 lipca 2022,    godz. 14:00

Rekrutacja uzupełniająca:

3- 5 sierpnia 2022 – złożenie wniosku ( w tym zmiana wniosku) o przyjecie do szkoły ponadpodstawowej wraz z          dokumentami.

5 sierpnia 2022– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

16 sierpnia 2022– podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

3-13 sierpnia 2022– wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie.

 

Harmonogram rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.        

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej .

16 maja – 21czerwca 2022, do godz. 15:00

26 lipca – 5 sierpnia 2022, do godz. 15:00

2.        

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły.

do 13 lipca 2022

do 10 sierpnia 2022

3.        

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 20 lipca 2022

do 16 sierpnia 2022

4.        

Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie.

16 maja-21 lipca 2022

26 lipca-17 sierpnia 2022

5.        

Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do Branżowej Szkoły II stopnia w postaci złożenia w sekretariacie oryginału świadectwa ukończenia Szkoły Branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej oraz zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej.

24 czerwca- 22 lipca 2022

26 lipca-18 sierpnia 2022

6.        

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

25 lipca 2022

19 sierpnia 2022