Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Harmonogram rekrutacji 2020/2021

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły. 15 czerwca – 10 lipca
2. Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 26 czerwca – 10 lipca
3. Złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 31 lipca – 4 sierpnia
4. Ogłoszenie przez szkołę listy kandydatów zakwalifikowanych (nie jest to równoznaczne z przyjęciem do szkoły) 12 sierpnia
5. Złożenie oryginalnego świadectwa i oryginalnego zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (jeśli wcześniej składano kopie). 13 sierpnia – 18 sierpnia
6. Wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie. 26 czerwca – 14 sierpnia
7. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie. do 18 sierpnia
8. Ogłoszenie przez szkołę listy uczniów przyjętych do szkoły. 19 sierpnia