Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

Wykaz i opis zawodów, których kształcenie odbywa się
w roku szkolnym 2021/2022
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu

 

1. Technikum

  1. Technik odlewnik
  2. Technik pojazdów samochodowych

 

2. Branżowa szkoła I stopnia

  1. Mechanik pojazdów samochodowych
  2. Elektromechanik pojazdów samochodowych
  3. Lakiernik
  4. Lakiernik samochodowy
  5. Blacharz samochodowy
  6. Operator obrabiarek skrawających
  7. Kierowca mechanik
  8. Elektryk

 

   

Oprac. na podstawie pracy autorów: K. Jesionka, Z. Pąsik, A. Wilkoszewska, I. Ziółkowska.