Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Wykaz i opis zawodów, których kształcenie odbywa się
w roku szkolnym 2022/2023
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu

Branżowa Szkoła I stopnia:

  1. mechanik pojazdów samochodowych
  2. elektromechanik pojazdów samochodowych
  3. operator obrabiarek skrawających
  4. kierowca mechanik
  5. elektryk
  6. lakiernik samochodowy

Branżowa Szkoła II stopnia

  1. technik pojazdów samochodowych
  2. technik elektryk
  3. technik mechanik

WAŻNE! Praktyczna nauka zawodu odbywa się się u pracodawców (oprócz kierunku kierowca mechanik) lub w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (oprócz kierunku lakiernik samochodowy)

Pracodawca chcący zatrudnić absolwenta szkoły podstawowej, który nie ukończył jeszcze 15 lat, w celu nauki zawodu, musi najpierw uzyskać zgodę zawarcie umowy o pracę od rodzica lub opiekuna prawnego ucznia. Koniecznym jest również uprzednie uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oceniającej zdolność nastolatka do podjęcia pracy w określonym charakterze.