Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Wykaz i opis zawodów, których kształcenie odbywa się
w roku szkolnym 2021/2022
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu

Branżowa Szkoła I stopnia:

  1. mechanik pojazdów samochodowych
  2. elektromechanik pojazdów samochodowych
  3. operator obrabiarek skrawających
  4. kierowca mechanik
  5. elektryk
  6. lakiernik samochodowy

Branżowa Szkoła II stopnia

  1. technik pojazdów samochodowych
  2. technik elektryk
  3. technik mechanik