Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

„Młodzi zawodowcy na europejskim rynku pracy”

                                           

Tytuł projektu „Młodzi zawodowcy na europejskim rynku pracy’’

Numer Umowy:  2023-1-PL01-KA122-VET-000138969

Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 18.12.2023 -17.06.2024

Wartość projektu i kwota dofinansowania: 275.603,80 zł (tj. 58.298 EUR)

Celem  projektu jest:

Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli, w szczególności: 

  1. rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli,
  2. zwiększenie szans młodych osób na europejskim rynku pracy,
  3. podniesienie umiejętności interpersonalnych oraz językowych,
  4. poznanie organizacji pracy czeskich firm,
  5. kształtowanie postaw tolerancji i otwartości,
  6. nawiązanie nowych kontaktów społeczno-zawodowych,wzrost kompetencji międzykulturowych.

Praktyki będą połączone z poznawaniem kultury, historii oraz walorów turystycznych Czech.

Uczestnikami projektu będzie 20 uczniów  Zespołu Szkół Zawodowych w Elblągu z klas kształcących się w zawodach:

– mechanik pojazdów samochodowych,

– elektromechanik pojazdów samochodowych,

– kierowca mechanik,

– lakiernik samochodowy,

– operator obrabiarek skrawających,

– elektryk.

Projekt zakłada, że uczniowie wyżej wymienionych kierunków odbędą miesięczne staże w czeskich zakładach  wybranych przez partnera projektu – instytucję pośredniczącą Kopernikus M.C.V. s.r.o. z siedzibą w Ostrawie.
Uczniowie będą pod opieką dwóch opiekunów/ nauczycieli.

Przed rozpoczęciem staży uczniowie wezmą udział na terenie szkoły  w zajęciach przygotowawczych do mobilności (zajęcia kulturowo- językowe z języka angielskiego, warsztaty rozwoju osobistego z elementami doradztwa zawodowego),  których celem będzie  przygotowanie uczniów do odbycia zagranicznych staży i pobytu w Czechach.

Uczniowie otrzymają certyfikaty odbycia zagranicznych staży, a także Europass Mobilność, które zwiększą ich wartość i dodadzą im pewności w poruszaniu się po rynku pracy.


Rezultaty:
Staże zawodowe przyczynią się do nabycia przez uczniów dodatkowych kompetencji zawodowych oraz poznania nowych tendencji w obrębie wyuczonej specjalizacji zawodowej. Dodatkowo zwiększy się ich mobilność zawodowa. Uczniowie będą potrafili  zastosować wiedzę teoretyczną, zdobytą podczas nauki zawodu w szkole
w praktyce, a także zwiększy się ich motywacja do nauki. Dzięki nabytym umiejętnościom interpersonalnym i wzmocnieniu poczucia własnej wartości uczniowie wykażą się większą aktywnością edukacyjną oraz samodzielnością w podejmowaniu działań zawodowych na krajowym i europejskim rynku pracy. Młodzież nabędzie również umiejętność pracy pod presją czasu, będzie potrafiła lepiej radzić sobie ze stresem. Staż pozwoli uczniom poznać zasady funkcjonowania czeskich przedsiębiorstw, relacji międzyludzkich wynikających z różnic mentalnych i kulturowych i wpłynie na promowanie europejskości.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWAWCZYCH