Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018 ROKU (pdf.)

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

         Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221000€

         ZSZ1.261.10.2018

Nazwa Data publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf  20.11.2018

 

Nazwa Data publikacji
  Ogłoszenie o zamówieniu. pdf  31.07.2018
 Ogłoszenie o zamówieniu. doc  31.07.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc  31.07.2018
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 31.07.2018
 Wzór umowy, doc.  31.07.2018

 

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- dodano dnia 11.09.2018 r.

Nazwa Data publikacji
Informacja z otwarcia oferty.doc 11.09.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 29.10.2018

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nazwa Data publikacji
Tabela z wynikami testu CPU Benchmarks 21.08.2018
Tabela z wynikami testu Videocard Benchmarks 21.08.2018
Załącznik A. do zmiany nr 1 – BIP 21.08.2018
zmiana nr 1 – na BIP.pdf 21.08.2018
zmiana nr 1 – na BIP.doc 21.08.2018

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ udzielone w dniu  21 sierpnia 2018 r.

Nazwa Data publikacji
odpowiedzi.pdf 21.08.2018
odpowiedzi.doc 21.08.2018
Nazwa Data publikacji
OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI.pdf 23.08.2018
OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI .doc 23.08.2018

 

              Dostawa wyposażenia do Pracowni Ruchu Drogowego w Zespole Szkół 
              Zawodowych Nr 1 w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego
              w Elblągu”

           Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221000€

          ZSZ1.261.1.2018

Nazwa Data publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  25.05.2018

 

Nazwa Data publikacji
 Ogłoszenie o zamówieniu. pdf  16.01.2018
 Ogłoszenie o zamówieniu. doc  16.01.2018
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc  16.01.2018
 STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.doc  16.01.2018
 Wzór umowy, doc.  16.01.2018

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- dodano dnia 22.02.2018 r.

Informacja z otwarcia oferty. pdf 22.02.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf 30.04.2018

 

            Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń
             peryferyjnych do trzech pracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
             w ramach projektu
„Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

             Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209000€

             ZSZ1.261.2.2018

Nazwa Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 27.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu.doc 27.02.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. doc 27.02.2018
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.doc 27.02.2018
Wzór umowy. doc 27.02.2018

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- dodano dnia 05.04.2018 r.

Informacja z otwarcia oferty (pdf) 05.04.2018
 Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf 16.05.2018

1. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych
do trzech pracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209000€

ZSZ1.261.3.2017

Nazwa Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu. pdf 03.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu. doc 03.11.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc 03.11.2017
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.doc 03.11.2017
 Wzór umowy. doc  03.11.2017

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- dodano dnia 11.12.2017 r.

Informacja z otwarcia oferty.pdf 11.12.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf 31.01.2018

 

2. Dostawa wyposażenia do trzech pracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209000€

ZSZ1.261.4.2017

Nazwa Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu. pdf 03.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu. doc 03.11.2017
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc 03.11.2017
 STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.cz 1. doc 03.11.2017
 STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.cz 2. doc 03.11.2017
 STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.cz. 3. doc 03.11.2017
Wzór umowy, cz 1. doc 03.11.2017
Wzór umowy, cz 2. doc 03.11.2017
Wzór umowy, cz 3. doc 03.11.2017

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- dodano dnia 11.12.2017 r.

Informacja z otwarcia oferty.pdf 11.12.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania-dotyczy części 3.pdf 13.12.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Część 1, Część 2 (pdf) 19.01.2018
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 15.02.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. doc 15.02.2018

       

   
   

1. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych
do trzech pracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209000€

ZSZ1.261.1.2017

Nazwa Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 02.09.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc 02.09.2017
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO ZAMÓWIENIA.doc 02.09.2017
Wzór umowy.doc 02.09.2017
Pytanie-1 14.09.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania 13.10.2017

 

2. Dostawa wyposażenia do trzech pracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209000€

ZSZ1.261.2.2017

Nazwa Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 02.09.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc 02.09.2017
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO ZAMÓWIENIA  cz 1.doc 02.09.2017
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO ZAMÓWIENIA cz 2.doc 02.09.2017
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO ZAMÓWIENIA cz 3.doc 02.09.2017
 Wzór umowy cz 1.doc  02.09.2017
 Wzór umowy cz 2.doc  02.09.2017
 Wzór umowy cz 3.doc  02.09.2017
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. pdf
29.09.2017
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT (wersja edytowalna) 29.09.2017
 TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ udzielone w dniu 29 września 2017 r. pdf 29.09.2017
 TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ udzielone w dniu 29 września 2017 r. (wersja edytowalna) 29.09.2017
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf 04.10.2017
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (wersja edytowalna) 04.10.2017

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- dodano dnia 17.10.2017 r.

Informacja z otwarcia oferty.pdf

17.10.2017

Informacja z otwarcia oferty (wersja edytowalna)

17.10.2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

19.10.2017