Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018 ROKU (pdf.)

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

         Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221000€

         ZSZ1.261.10.2018

NazwaData publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf 20.11.2018

 

NazwaData publikacji
  Ogłoszenie o zamówieniu. pdf 31.07.2018
 Ogłoszenie o zamówieniu. doc 31.07.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc 31.07.2018
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA31.07.2018
 Wzór umowy, doc. 31.07.2018

 

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- dodano dnia 11.09.2018 r.

NazwaData publikacji
Informacja z otwarcia oferty.doc11.09.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf29.10.2018

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

NazwaData publikacji
Tabela z wynikami testu CPU Benchmarks21.08.2018
Tabela z wynikami testu Videocard Benchmarks21.08.2018
Załącznik A. do zmiany nr 1 – BIP21.08.2018
zmiana nr 1 – na BIP.pdf21.08.2018
zmiana nr 1 – na BIP.doc21.08.2018

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ udzielone w dniu  21 sierpnia 2018 r.

NazwaData publikacji
odpowiedzi.pdf21.08.2018
odpowiedzi.doc21.08.2018
NazwaData publikacji
OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI.pdf23.08.2018
OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI .doc23.08.2018

 

              Dostawa wyposażenia do Pracowni Ruchu Drogowego w Zespole Szkół 
              Zawodowych Nr 1 w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego
              w Elblągu”

           Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221000€

          ZSZ1.261.1.2018

NazwaData publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25.05.2018

 

NazwaData publikacji
 Ogłoszenie o zamówieniu. pdf 16.01.2018
 Ogłoszenie o zamówieniu. doc 16.01.2018
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc 16.01.2018
 STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.doc 16.01.2018
 Wzór umowy, doc. 16.01.2018

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- dodano dnia 22.02.2018 r.

Informacja z otwarcia oferty. pdf22.02.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf30.04.2018

 

            Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń
             peryferyjnych do trzech pracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
             w ramach projektu
„Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

             Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209000€

             ZSZ1.261.2.2018

NazwaData publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf27.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu.doc27.02.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. doc 27.02.2018
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.doc27.02.2018
Wzór umowy. doc27.02.2018

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- dodano dnia 05.04.2018 r.

Informacja z otwarcia oferty (pdf)05.04.2018
 Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf16.05.2018

1. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych
do trzech pracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209000€

ZSZ1.261.3.2017

NazwaData publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu. pdf03.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu. doc03.11.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc03.11.2017
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.doc03.11.2017
 Wzór umowy. doc 03.11.2017

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- dodano dnia 11.12.2017 r.

Informacja z otwarcia oferty.pdf11.12.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf31.01.2018

 

2. Dostawa wyposażenia do trzech pracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209000€

ZSZ1.261.4.2017

NazwaData publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu. pdf03.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu. doc03.11.2017
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc03.11.2017
 STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.cz 1. doc03.11.2017
 STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.cz 2. doc03.11.2017
 STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.cz. 3. doc03.11.2017
Wzór umowy, cz 1. doc03.11.2017
Wzór umowy, cz 2. doc03.11.2017
Wzór umowy, cz 3. doc03.11.2017

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- dodano dnia 11.12.2017 r.

Informacja z otwarcia oferty.pdf11.12.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania-dotyczy części 3.pdf13.12.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Część 1, Część 2 (pdf)19.01.2018
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf15.02.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. doc15.02.2018

       

  
  

1. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych
do trzech pracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209000€

ZSZ1.261.1.2017

NazwaData publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu02.09.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc02.09.2017
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO ZAMÓWIENIA.doc02.09.2017
Wzór umowy.doc02.09.2017
Pytanie-114.09.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania13.10.2017

 

2. Dostawa wyposażenia do trzech pracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209000€

ZSZ1.261.2.2017

NazwaData publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu02.09.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc02.09.2017
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO ZAMÓWIENIA  cz 1.doc02.09.2017
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO ZAMÓWIENIA cz 2.doc02.09.2017
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO ZAMÓWIENIA cz 3.doc02.09.2017
 Wzór umowy cz 1.doc 02.09.2017
 Wzór umowy cz 2.doc 02.09.2017
 Wzór umowy cz 3.doc 02.09.2017
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. pdf
29.09.2017
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT (wersja edytowalna)29.09.2017
 TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ udzielone w dniu 29 września 2017 r. pdf29.09.2017
 TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ udzielone w dniu 29 września 2017 r. (wersja edytowalna)29.09.2017
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf04.10.2017
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (wersja edytowalna)04.10.2017

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- dodano dnia 17.10.2017 r.

Informacja z otwarcia oferty.pdf

17.10.2017

Informacja z otwarcia oferty (wersja edytowalna)

17.10.2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

19.10.2017