Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

DUPLIKATY

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Duplikat świadectwa, dyplomu(pobierz) doc
Duplikat legitymacji szkolnej(pobierz) doc.
Nr konta bankowego (pobierz) doc.
ZSZ Nr 1- duplikaty(pobierz) doc.
Upoważnienie do odbioru świadectw i legitymacji szkolnej(pobierz) doc.

 

I N F O R M A C J A

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu informuje, iż zgodnie z Ustawą – Dz.U.06.225.1635

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r.),

aby uzyskać duplikat świadectwa szkolnego należy wnieść opłatę w kwocie 26 zł.

Podanie o duplikat należy złożyć do sekretariatu szkoły wraz z pokwitowaniem wpłaty na rachunek bankowy szkoły:

PKO BP S.A. nr rachunku  20 1020 1752 0000 0502 0231 3583

z dopiskiem: opłata za duplikat świadectwa szkolnego oraz imieniem i nazwiskiem absolwenta.

 

Natomiast, aby uzyskać duplikat legitymacji szkolnej należy wnieść opłatę w kwocie 9 zł.

Podanie o duplikat należy złożyć do sekretariatu szkoły wraz z pokwitowaniem wpłaty na rachunek bankowy szkoły:

PKO BP S.A nr  rachunku  20 1020 1752 0000 0502 0231 3583

z dopiskiem: opłata za duplikat legitymacji szkolnej oraz imieniem i nazwiskiem ucznia.