Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym  2020/2021

w Zespole Szkół Zawodowych nr1 w Elblągu:

4 czerwca 2021r.- piątek (po Bożym Ciele)