Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

MATURA 2024

Przypominamy, że deklaracje wstępne należy złożyć najpóźniej 02 października 2023r. do wicedyrektor Lucyny Puźmirowskiej.

Sem. III A – egzamin maturalny w formule 2023

Sem. III B – egzamin maturalny w formule 2015