Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

MATURA 2021

UWAGA MATURZYSTO!

WAŻNY KOMUNIKAT! ZAPOZNAJ SIĘ!

http://zsz1.elblag.eu/KOMUNIKAT – MATURZYSTO- UWAGA!

 

https://procedury – reżim sanitarny podczas egzaminów – Covid19

 

Dozwolone/wymagane materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
lp. przedmiot przybory i materiały pomocnicze zapewnia
1. język polski pp

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny nie mniej niż1 na 25 osób

szkoła
2. matematyka pp

linijka, cyrkiel, kalkulator prosty

„Wybrane wzory matematyczne”

zdający

szkoła

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki jeżeli trzeba je wykonać zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.