Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Technik odlewnik

 

  • projektuje określone procesy technologii odlewniczej
  • nadzoruje bezpieczeństwo pracy podległych pracowników oraz stan maszyn, urządzeń
  • nadzoruje zgodność i przebieg wykonywanych zadań z instrukcjami roboczymi
  • rozdziela i nadzoruje zadania realizowane przez zespoły robotników
  • kieruje gospodarką materiałową i sprzętową w procesie odlewniczym
  • wykorzystuje dostępne programy komputerowe przydatne w zawodzie
  • przygotowuje produkcję odlewów od analizy rysunków przez kalkulację kosztów

    Technik odlewnik może poszukiwać pracy w samodzielnych odlewniach żeliwa, staliwa lub metali nieżelaznych, odlewniach będących wydziałami zakładów budowy maszyn, hut, zakładów metalurgicznych lub usługowych, biurach technologicznych przemysłu odlewniczego, biurach konstrukcyjnych przemysłu odlewniczego, biurach projektowych przemysłu hutniczego, zapleczu naukowo – badawczym instytutów
i szkół wyższych.