Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w II półroczu roku szkolnego 2020/2021 z powodu pandemii COVID-19 odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem Teams.

Terminy zajęć dodatkowych oraz konsultacji z poszczególnych przedmiotów ustalane są indywidualnie z nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego.