Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, z siedzibą w Elblągu, ul. Robotniczej 173, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1;

2) inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 jest Pan Andrzej Wiśniewski, e-mail: zsz1@iod24.pl