Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

EGZAMINY ZAWODOWE

Deklaracje (linki poniżej):

  1. wniosek na egz. czeladniczy ( u pracodawcy)
  2. deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

http://zsz1.elblag.eu/wniosek-czeladnik-mlodociani-forma-szkolna-2022.doc

                      http://zsz1.elblag.eu/deklaracja-egz.NOWA_.docx

 

EGZAMINY

POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA CZERWIEC 2022

 

Uczeń klasy trzeciej, aby ukończyć Branżową Szkołę I Stopnia musi przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin składa się z dwóch części:

1.CZĘŚĆ PISEMNA

– 40 pytań,

– trwa 60 minut w wersji elektronicznej (nie ma papierowych arkuszy)

– należy uzyskać 50% poprawnych odpowiedzi ,aby zaliczyć egzamin

– oficjalne wyniki 31.08.2022

 

02.06.2022 – ZSZ nr1
egzamin klasa godzina* sala
MOT.02 3B/eps, 3I/eps 8.30 18, 24, 37, 39
MOT.05 3A, 3F 10.30 24, 37, 39
MOT.03 3B/lak, 3H/lak 10.30 18
MEC.05 3C, 3G 12.30 18, 24, 37, 39
TDR.01 3E/ km, 3H/ km 14.30 24, 39
06.06.2022 – ZSZ nr1
ELE.02 3E/ ele, 3I/ ele 8.30 18, 37
         

*należy przyjść 30 minut przed wyznaczoną godziną z dowodem osobistym

 

2.CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

– trwa od 120 minut do 150 minut w zależności od kwalifikacji

– należy wykonać zadanie na co najmniej na 75% aby zaliczyć egzamin

wyniki oficjalne 31.08.2022

 

01.06.2022 – ZSZ nr1
egzamin klasa godzina* sala
TDR.01 3E/ km, 3H/ km 9.00 33, 34
03-07.06.2022
MOT.03 3B/ lak, 3H/ lak 8.00/12.30 u pracodawców

 

 

Egzaminy w pozostałych kwalifikacjach w zakresie części praktycznej odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu
ul. Bema 54. Należy przyjść 30 minut przed wyznaczonym czasem w odzieży roboczej z dowodem osobistym.

Każdy uczeń ma wyznaczony indywidualny termin. Informacja została przekazana przez dziennik (do ucznia i rodzica) oraz przez wychowawców klas.