Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu
400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to euk-87636.eukservers.com's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

  • (none)/orgds8.txt (port 80)

EGZAMINY ZAWODOWE

TERMINY EGZAMINU ZAWODOWEGO

                                                                                                                                               

SESJA 1: STYCZEŃ-LUTY 2020

  • termin składania deklaracji na egzamin: 09.2019r.
  • czas trwania: 01 – 15.02.2020r.
  • data wydania świadectw i dyplomów: 03.2020r.
  • data wydania dyplomów(kl. 4 TO,4TPS): 05.2020r.

SESJA 2: CZERWIEC-LIPIEC 2020

  • termin składania deklaracji na egzamin: 02.2020r.;

      dla osób, które nie zdały w I-II 2019: 29.03.2020r.

  • czas trwania: 06 –09.07.2020r.
  • data wydania świadectw i dyplomów: 08.2020r.

 

 

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/20

 

część pisemna

 

23.06.2020 – ZSZ Nr1
egzamin klasa godzina* sala
MG.18 3A, 3TPS 10.00 sala gimnastyczna/świetlica
MG.19 3C
AU.04 3D
A.69 absolwent
MG.12 3B 12.00 świetlica
M.12 absolwent
MG.06 3TO
M.05 absolwent
M.37 absolwent 14.00 świetlica

 

*Należy przyjść 30 minut przed wyznaczoną godziną
z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną.

– część praktyczna–

 

egzamin termin*/**/*** miejsce
MG.06 27-28.06.2020 CKZiU

ul. Bema 54

MG.12 27.06.2020
MG.18 28.06-02.07.2020
MG.19 30.06-1.07.2020
 
M.37 22.06.2020 g.13.00 ZSZ Nr1

sala

29, 30,34

M.42
AU.04 22.06.2020 g.9.00

 

*Każdy zdający zostanie poinformowany o indywidualnym terminie egzaminu praktycznego w CKZiU.

**Należy przyjść 30 minut przed wyznaczoną godziną
z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną.

***Należy przyjść w odzieży i obuwiu roboczym.

Egzamin podzielony jest na:

– część PISEMNĄ

*czas trwania: 60 minut,

*forma: test składający się z 40 zadań  (do wyboru 1 z 4 odpowiedzi)

 – część PRAKTYCZNĄ

*czas trwania: od 120 minut do 240 minut

* forma: test praktyczny, polegający na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Aby ZDAĆ egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

* z części pisemnej – co najmniej 50% pkt. możliwych do uzyskania (czyli min.20 pkt)‎

* z części praktycznej – co najmniej 75% pkt. możliwych do uzyskania ‎