Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

EGZAMINY ZAWODOWE

TERMINY EGZAMINU ZAWODOWEGO W 2021 r.

                                                                                                                                           SESJA 1: STYCZEŃ-LUTY 2021

  • termin składania deklaracji na egzamin: 09.2020 r.
  • czas trwania: 01 – 19.02.2021 r.
  • data wydania świadectw i dyplomów: 03.2021 r.
  • data wydania dyplomów (kl. 4 T): 05.2021 r.

SESJA 2: CZERWIEC-LIPIEC 2021

  • termin składania deklaracji na egzamin: 02.2021 r.; dla osób, które nie zdały w 1/2021: 08.04.2021 r.
  • czas trwania: 06 –08.07.2021 r.
  • data wydania świadectw i dyplomów: 08.2021 r.

EGZAMINY ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/21

SESJA styczeń/luty 2021 w ZSZ NR1

– część pisemna–

12 stycznia 2021

klasa

egzamin godzina* sala

4 TO

MG.06 12.00 1
MG.37 14.00 1

4 TPS

MG.18 10.00 1
MG.43 14.00 1

ABSOLWENCI

elektromechanik pojazdów samochodowych MG.12 12.00 1
operator obrabiarek skrawających MG.19 10.00 1
technik pojazdów samochodowych M.12 12.00 1
technik odlewnik M.05 12.00 1
M.37 14.00 1

*Należy przyjść 30 minut przed wyznaczoną godziną z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną

– część praktyczna–

egzamin

termin**

miejsce

4 TO MG.37 11.01.2021 g.13.00 ZSZ NR1

sala 33, 34

4 TPS MG.43
absolwenci
TPS M.42
TO M.37

**Należy przyjść 30 minut przed wyznaczoną godziną z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną

Egzamin podzielony jest na:

– część PISEMNĄ

*czas trwania: 60 minut,

*forma: test składający się z 40 zadań  (do wyboru 1 z 4 odpowiedzi)

 – część PRAKTYCZNĄ

*czas trwania: od 120 minut do 240 minut

* forma: test praktyczny, polegający na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Aby ZDAĆ egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

* z części pisemnej – co najmniej 50% pkt. możliwych do uzyskania (czyli min.20 pkt)‎

* z części praktycznej – co najmniej 75% pkt. możliwych do uzyskania ‎