Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

„LEPSZY W ZAWODZIE“

 

„LEPSZY W ZAWODZIE – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy“

  Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 uczniów/słuchaczy (55 kobiet i 225 mężczyzn) w 4 elbląskich szkołach/placówkach oświatowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale pracodawców/przedsiębiorców.

Cele szczegółowe obejmują:

  • nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy;
  • rozwój miękkich kompetencji pracowniczych ułatwiających wejście na rynek pracy;
  • staż/praktyka w rzeczywistych warunkach;
  • zakup odzieży roboczej, sfinansowanie dojazdów do pracodawcy;
  • odbycie kursu przygotowującego na studia;
  • korzystanie w szkołach/placówkach oświatowych z nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu.

 

      ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

NAZWAData publikacji
Regulamin projektu. (doc)04.10.2018
WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI 1. (doc)04.10.2018
Formularz zgłoszeniowy. (doc)04.10.2018
Oświadczenie o korzystaniu z MOPS OK. (doc)04.10.2018
Oświadczenie- zgoda na przetwarzanie danych wersja podstawowa. (doc)04.10.2018
Zgoda na przetwarzanie wizerunku. (doc.)04.10.2018
Deklaracja przystąpienia do projektu OK. (doc)04.10.2018

 

Harmonogram wsparcia w projekcie-diagnoza uczniów ZSZ Nr 1. pdf. aktualizacja z dnia 10.12.2018