Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Rekrutacja do projektu

 

Gmina Miasto Elbląg we współpracy z Zespołem Szkół Gospodarczych, Zespołem Szkół Mechanicznych, Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizuje projekt pn.: „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic kształcących się w zawodzie operator obrabiarek skrawających, technik odlewnik i technik pojazdów samochodowych.

Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe zapraszamy do wzięcia udziału w II turze rekrutacji do projektu. 

REKRUTACJA TRWA OD 8.10 DO 19.10.2018

Zgłaszając się do udziału w projekcie, przejdziesz przez takie etapy wsparcia jak:

  • diagnozę pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności,
  • kurs/szkolenie miękkich kompetencji pracowniczych, dzięki którym łatwiej będziesz mógł wejść na rynek pracy,
  • kurs/szkolenie podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe na danym kierunku kształcenia,
  • staż/praktykę u lokalnego Pracodawcy/Przedsiębiorcy w rzeczywistych warunkach pracy,

 

Współpracujemy z lokalnymi Pracodawcami/Przedsiębiorcami, którzy podczas 150 godzinnego stażu/praktyki pokażą specyfikę pracy, rozwiną umiejętności zawodowe.

Zgłaszając się do udziału w projekcie, zyskujesz:

  • darmowe kursy/szkolenia – poświadczone dyplomem bądź certyfikatem,
  • umiejętność pracy w zespole oraz doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy,
  • stypendium za odbycie stażu w wysokości 1600 zł,
  • dofinansowanie kosztów dojazdu na staż/praktykę z miejsca zamieszkania do siedziby Pracodawcy/Przedsiębiorcy,
  • dwa komplety odzieży roboczej,
  • niezbędne szkolenia

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdziesz na stronie www.zsz1.elblag.eu lub u kierownika szkolenia praktycznego.

Nie zwlekaj, zgłoś się już dziś ! Bądź (naj)LEPSZY W ZAWODZIE!

Projekt „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.02 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg

 

Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie (plik)