Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu

Prawa i obowiązki ucznia klasy TPS

 

REGULAMIN

UZUPEŁNIAJĄCY PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY TECHNIKUM Z DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI EDUKACYJNYMI

Z ZAKRESU STRAŻY GRANICZNEJ

Rozdział I

ZASADY OGÓLNE

1. Przepisy umundurowania ucznia technikum z dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi z zakresu Straży Granicznej  w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 , 82-300 Elbląg
ul. Robotnicza 173,  określają wygląd zewnętrzny uczniów w umundurowaniu szkolnym.

2. Mundur, jego barwa i krój jest zewnętrzną oznaką przynależności uczniów do danej szkoły i klasy.

3. Mundur dla ucznia klasy technikum z dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi z zakresu Straży Granicznej powinien być symbolem patriotyzmu, szacunku dla służb mundurowych, oznaką nieprzerwanej ciągłości wolnościowych tradycji Narodu Polskiego oraz tradycji walk o niepodległość i suwerenność.

4. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w stanie zapewniającym wysoki poziom wyglądu zewnętrznego oraz mieć tę świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje tradycję szkoły oraz wizerunek Straży Granicznej.

5. Ubiór ucznia powinien być zawsze zgodny z postanowieniami przepisów umundurowania.

6. Przepisy umundurowania określają:
a)    rodzaje i skład ubiorów,
b)    okoliczności występowania w poszczególnych ubiorach,
c)    zasady i sposób noszenia podstawowych przedmiotów umundurowania: oznaki  stopni, opaski szkolnej kompani honorowej, oznaki za szczególne osiągnięcia.

7. Nad przestrzeganiem przepisów umundurowania sprawuje nadzór dyrektor szkoły poprzez nauczycieli poszczególnych przedmiotów z zakresu Straży Granicznej oraz wychowawców.

8. Naruszenie przepisów umundurowania może skutkować obniżeniem oceny z zachowania. Ponadto w przypadku naruszenia przepisów umundurowania na lekcjach dotyczących tematyki Straż Graniczna, nauczyciele prowadzący zajęcia mogą uznać to za nie przygotowanie do zajęć a w przypadku notorycznego łamania tych  przepisów może to skutkować obniżeniem oceny semestralnej i końcowej z danego przedmiotu. 

 

Rozdział II

 

PODSTAWOWY UBIÓR UCZNIA

1. Uczeń klasy mundurowej zobowiązany jest do posiadania ubioru :

GALOWEGO składającego się z:

– koszuli ( kolor khaki),

– krawatu,

– czarnych spodni lub spódnicy (nie krótsza niż do kolan),

– czarnego paska (z niedużą klamrą),

– czarnych płaskich butów (pantofle, czółenka).

 

POLOWEGO (moro) w skład, którego wchodzą:

– czarne desanty,

– spodnie i bluza moro,

– koszulka koloru czarnego z logo TPS,

– koszulka w wybranym przez klasę kolorze z logo TPS

– parciany pas,

– czapka kepi lub czapka zimowa (czarna z logo TPS).

W obu przypadkach na prawej piersi musi być umieszczona naszywka „klasa Straży Granicznej”, a na lewym barku tarcza z logo TPS. Moro nie powinno mieć naszytej flagi państwowej.

Długie włosy powinny być  spięte . Niedopuszczalny jest mocny makijaż oraz biżuteria.

2. Uczeń, który zdecydował się na moro zobowiązany jest do zastosowania się do powyższych zaleceń i skompletowania całego ubioru.

3. Zabrania się uczniom klas mundurowych:
a)    noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru cywilnego lub  innych mundurów,
b)    użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
c)    trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób nieuzasadniony z ich przeznaczeniem, np. poprzez nadmierne wypychanie zewnętrznych kieszeni.

d) palenia papierosów, używania wulgaryzmów, a tym bardziej podczas noszenia munduru

 

Rozdział III

 

OKOLICZNOŚCI NOSZENIA UMUNDUROWANIA;

Noszenie umundurowania wymagane jest od dnia ślubowania aż do jej zakończenia.

Zakup umundurowania odbywa się na koszt własny ucznia.

W dni szkolne uczeń klasy TPS zobowiązany jest do noszenia pełnego stroju galowego lub ubioru polowego. Dyrekcja Szkoły może wyznaczyć dni , w których będzie obowiązywał tylko ubiór galowy lub tylko ubiór polowy.

 Mundur galowy nosi się:
a)    podczas wystąpień w charakterze oficjalnego przedstawiciela szkoły, w czasie apelów z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz innych  uroczystości szkolnych, 
b)    w dniach oficjalnych świąt państwowych i resortowych,  

Rozdział IV

 

ZASADY AWANSOWANIA;

Uczniowie klas technikum z dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi z zakresu Straży Granicznej maja możliwość zdobywania stopni awansu. Jest to forma wyróżnienia za osiągnięcia w nauce oraz za godne reprezentowanie szkoły.

 1. Stopnie : 

1)    stopień młodszego kadeta otrzymuje uczeń po ukończeniu klasy pierwszej, który nie posiada obniżonej oceny z zachowania oraz z przedmiotów o tematyce Straż Graniczna z powodów notorycznego naruszenia przepisów mundurowych  – naszywka „młodszy kadet”,

2)    stopień kadeta, otrzymuje uczeń po ukończeniu klasy drugiej, który nie posiada obniżonej oceny z zachowania oraz z przedmiotów Straż Graniczna z powodów notorycznego naruszenia przepisów mundurowych – naszywka „kadet”

3)    starszego kadeta, otrzymuje uczeń po ukończeniu klasy trzeciej, który nie posiada obniżonej oceny z zachowania oraz z przedmiotów Straż Graniczna z powodów notorycznego naruszenia przepisów mundurowych – naszywka „starszy kadet”

4)    kadet prymus, po ukończeniu pierwszego semestru klasy czwartej  i uzyskaniu wzorowej oceny z zachowania i średniej ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów o tematyce Straż Graniczna –  naszywka „kadet prymus”

Uwaga:  przyspieszony awans na wyższy stopień otrzymują uczniowie z najwyższą średnią z przedmiotów o tematyce Straż Graniczna uczestniczący dodatkowo w Szkolnej Kompani Honorowej, uczestniczący w wydarzeniach sportowych, historycznych oraz innych uroczystościach szkolnych i państwowych (opinia nauczycieli), którzy nie posiadają obniżonej oceny z zachowania oraz z przedmiotów o tematyce  Straż Graniczna z powodów notorycznego naruszenia przepisów mundurowych. W przypadku przyspieszonego awansu na stopień kadet prymus należy uzyskać wzorową ocenę z zachowania i uzyskać średnią ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów o tematyce Straż Graniczna. 

2. Wszyscy uczniowie klas technikum z dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi z zakresu Straży Granicznej, mają obowiązek:
a)    uczestniczenia we wszystkich  zajęciach i osiągania pozytywnych ocen z wiedzy 
       i umiejętności,
b)    poszanowania munduru,
c)    respektowania stopni awansu,
d)    godnego zachowania się oraz  reprezentowania Szkoły.

Rozdział V

SZKOLNA KOMPANIA HONOROWA;

Uczniowie klas technikum z dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi z zakresu Straży Granicznej mogą zostać powołani do Szkolnej Kompanii Honorowej.

Do głównych zadań tej formacji należy reprezentowanie Zespołu Szkól Zawodowych nr1 na uroczystościach związanych z obchodami świąt państwowych oraz patriotyczno-religijnych.

Uczniowie, którzy zdecydują się na udział w Kompani Honorowej muszą posiadać pełne umundurowanie polowe oraz są zobowiązani do noszenia na prawym  ramieniu naszywki w kolorze khaki z napisem „Szkolna Kompania Honorowa”.

 

 

 08.11.2018

 

 

Polub nas na Facebook