Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu
400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to euk14.eukhosting.net's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

  • (none)/orgds8.txt (port 80)

Regulamin ubioru uczniów TPS i TO

REGULAMIN UBIORU SZKOLNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
ORAZ TECHNIK ODLEWNIK

ZASADY OGÓLNE
§ 1.
Ubiór szkolny, jego barwa i krój jest zewnętrzną oznaką przynależności uczniów do danej
szkoły i klasy.
§2.
Uczeń zobowiązany jest dbać o ubiór szkolny, utrzymywać go w stanie zapewniającym
wysoki poziom wyglądu zewnętrznego oraz mieć tę świadomość, że swoim wyglądem,
postawą i postępowaniem reprezentuje szkołę.
§ 3.
Nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ubioru sprawuje nadzór dyrektor szkoły poprzez
wychowawców.
§ 4.
Naruszenie przepisów ubiory może skutkować obniżeniem oceny z zachowania.
§ 5.
Dyrekcja Szkoły na początku roku szkolnego wyznacza dni, w których obowiązuje tylko ubiór
szkolny.
§ 6.
1. Noszenie ubioru wymagane jest od dnia rozpoczęcia roku szkolnego aż do jego
zakończenia, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Uczniowie klas pierwszych noszą wymagany strój szkolny od dnia ślubowania aż do
zakończenia roku szkolnego.

§ 7.
PODSTAWOWY UBIÓR UCZNIA
1. Dla uczniów klas w zawodzie operator obrabiarek skrawających przewidziane są:
a) bluza w kolorze czarnym z logo ZSZ nr 1,
b) koszulka w kolorze czarnym z logo OOS.
2. Dla uczniów klas w zawodzie technik odlewnik przewidziane są:
a) bluzy w kolorze granatowym z logo ZSZ nr 1,
b) koszulka w kolorze granatowym z logo TO.

404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to elblag.vaultpos.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • elblag.vaultpos.com/links.txt (port 80)
Polub nas na Facebook