Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE

podzielony jest na:

– część PISEMNĄ

*czas trwania: 60 minut,

*forma: test składający się z 40 zadań  (do wyboru 1 z 4 odpowiedzi)

 

 – część PRAKTYCZNĄ

*czas trwania: od 120 minut do 240 minut

* forma: test praktyczny, polegający na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

 

Aby ZDAĆ egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

* z części pisemnej – co najmniej 50% pkt. możliwych do uzyskania (czyli min.20 pkt)‎

* z części praktycznej – co najmniej 75% pkt. możliwych do uzyskania ‎

Polub nas na Facebook