Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu
400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to euk14.eukhosting.net's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

 • (none)/orgds8.txt (port 80)

Mechanik pojazdów samochodowych

 


OPIS ZAWODU

Na uzyskanie kwalifikacjizawodowych mechanika pojazdów samochodowych składa się z jednej strony umiejętność wykorzystania wiedzy ogólnotechnicznej umożliwiającej zrozumienie budowy i zasad działania pojazdów oraz procesów technologicznych ich wytwarzania, obsługiwania i naprawiania, z drugiej strony znajomość warunków i sposobów eksploatacji pojazdów. W procesie produkcji mechanik pojazdów samochodowych uczestniczy we wszystkich etapach procesu technologicznego, w których znajomość budowy i eksploatacji pojazdów decyduje o poprawności wykonania danych operacji. Należy do nich przede wszystkim operacje monterskie oraz czynności kontrolno – odbiorcze.

W wyniku przeprowadzonego procesu kształcenia zawodowego przyszły absolwent nauczy się:

 • prawidłowo przeprowadzać wszystkie operacje obsługowe, naprawcze; diagnostyczne i regulacyjne pojazdów samochodowych
 • przeprowadzać próby pojazdów i poszczególnych ich zespołów po naprawie
 • ustalać przyczyny i niesprawności w działaniu poszczególnych zespołów;
 • układów i mechanizmów pojazdów za pomocą przyrządów diagnostycznych
 • przeprowadzać weryfikację części za pomocą odpowiednich przyrządów
 • ustalać stan techniczny pojazdu i jego zespołów
 • orientacyjnie ustalać potrzeby materiałowe i części zamienne do naprawy
 • obsługi i eksploatacji pojazdów małych gospodarstw samochodowych
 • określać zużycie paliwa, olejów i smarów oraz ogumienia
 • przeprowadzać konserwację pojazdów samochodowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zabezpieczenia przeciwkorozyjne
 • czytać rysunki techniczne i schematy montażowe oraz posługiwać się instrukcjami obsługowymi i naprawczymi, a także poradnikami i literaturą fachową
 • samodzielnie wykonywać proste szkice części maszyn
 • planować proste procesy technologiczne
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach przy pracy oraz posługiwać się typowym sprzętem przeciwpożarowym.
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to elblag.vaultpos.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

 • elblag.vaultpos.com/links.txt (port 80)
Polub nas na Facebook