400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to server.localhost.com's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

  • (none)/orgds8.txt (port 80)

„LEPSZY W ZAWODZIE – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy“ 1

  Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 uczniów/słuchaczy (55 kobiet i 225 mężczyzn) w 4 elbląskich szkołach/placówkach oświatowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale pracodawców/przedsiębiorców.

Cele szczegółowe obejmują:

  • nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy;
  • rozwój miękkich kompetencji pracowniczych ułatwiających wejście na rynek pracy;
  • staż/praktyka w rzeczywistych warunkach;
  • zakup odzieży roboczej, sfinansowanie dojazdów do pracodawcy;
  • odbycie kursu przygotowującego na studia;
  • korzystanie w szkołach/placówkach oświatowych z nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu.

 

      ZAŁĄCZNIKI

NAZWA Data publikacji
Regulamin projektu (doc.) 24.01.2018
Formularz zgłoszeniowy uczestnika z uwagami OK (doc.) 24.01.2018
Oświadczenie o korzystaniu z MOPS OK (doc.) 24.01.2018
Oświadczenie- zgoda na przetwarzanie danych wersja podstawowa (doc.) 24.01.2018
Zgoda na przetwarzanie wizerunku (doc.) 24.01.2018
Deklaracja-przystapienia-do-projektu OK (doc.) 24.01.2018

 

 

 

 

404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to elblag.vaultpos.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • elblag.vaultpos.com/links.txt (port 80)
Polub nas na Facebook