Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu
400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to server.localhost.com's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

  • (none)/orgds8.txt (port 80)

Rekrutacja 2018/2019

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

(pobierz pdf)

Typ szkoły zawód Forma
i cykl kształce-
nia
Język obcy Liczba oddzi-łów Liczba miejsc
Technikum technik odlewnik dz./4 j. angielski
j. niemiecki
1 28
technik pojazdów samochodowych dz./4 j. angielski
j. rosyjski
1 28
Branżowa Szkoła I Stopnia mechanik pojazdów samochodowych dz./3 j. angielski 1/2 14
elektromechanik pojazdów samochodowych dz./3 j. angielski 1/2 14
blacharz dz./3 j. angielski 1/2 14
lakiernik dz./3 j. angielski 1/2 14
elektromechanik dz./3 j. angielski 1/2 14
kierowca mechanik dz./3 j. angielski 1/2 14
operator obrabiarek skrawających dz./3 j. angielski 1/2 14
elektryk dz./3 j. angielski 1/2 14

Legenda: dz.- dzienna- dla młodzieży

Terminy i zasady rekrutacji 2018/19

(pobierz pdf)

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę: www.eped.pl

LP. CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMINY
1. Złożenie wydrukowanego z EPED-u wniosku o przyjęcie do ZSZ Nr 1  w Elblągu. od 07.05.2018

do 12.06.2018

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 22.06.2018

do 26.06.2018

3. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do ZSZ Nr 1 w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnienie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 29.06.2018
4. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy Kandydatów zakwalifikowanych do ZSZ Nr 1 w Elblągu. do 02.07.2018

do godz. 14.00

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole – w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły do 04.07.2018
6. Potwierdzenie przez Rodzica Kandydata woli podjęcia nauki w ZSZ Nr 1 w Elblągu, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. do 10.07.2018

do godz. 14.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy Kandydatów przyjętych do ZSZ Nr 1 w Elblągu lub informacji o liczbie wolnych miejsc. 11.07.2018

do godz. 14.00

8. Poinformowanie przez Dyrektora Szkoły Kuratorium Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. do 12.07.2018

do godz. 12.00

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu na rok szkolny 2018/2019

(pobierz pdf)

LP. CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMINY
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 16.07.2018

do 07.08.2018

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego Jak wyżej
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 21.08.2018
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 22.08.2018

do godz. 14.00

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole – w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły do 24.08.2018
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata – albo kandydata pełnoletniego – woli przyjęcia w postaci:

-przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

-w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 29.08.2018

do godz. 14.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 30.08.2018

do godz. 14.00

8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole do 31.08.2018,

do godz. 12.00

 

Rekrutacja – logowanie do systemu eped.pl

 

 

 

 

404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to elblag.vaultpos.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • elblag.vaultpos.com/links.txt (port 80)
Polub nas na Facebook